UNICAP

UNICAP luôn hiểu được giá trị nguồn lực con người và giúp họ phát huy những giá trị đó một cách tốt nhất.

UNICAP

UNICAP cung cấp các sản phẩm tài chính được thiết kế phù hợp với mong muốn của từng nhà đầu tư.

UNICAP

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Liên doanh - UNICAP được thành lập năm 2008 với sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam. UNICAP mong muốn trở thành Công ty Quản lý Quỹ và Đầu tư Việt Nam hàng đầu về chất lượng dịch vụ và hiệu quả đầu tư dài hạn.

UNICAP

UNICAP không ngừng đổi mới, sáng tạo và tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư hấp dẫn trên thị trường.

 

UNICAP

UNICAP tin rằng sự minh bạch là một trong những yếu tố quan trọng nhất cho mọi hoạt động kinh doanh tài chính và là điều kiện tiên quyết để phát triển bởi đó chính là tiêu chí để khách hàng lựa chọn, để đối tác và các cổ đông tin tưởng.

 

Giới thiệu

Các thành viên của UNICAP có nhiều kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức tài chính quốc tế và các tập đoàn đa quốc gia trong các lĩnh vực: Quản lý đầu tư, Tư nhân, Ngân hàng và Tài chính Doanh nghiệp, Tư vấn Quản lý và Kiểm toán.

Đội Ngũ

Chúng tôi làm gì

UNICAP cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài dựa trên các thỏa thuận hợp tác tiêu chuẩn quốc tế. Các danh mục được thiết kế nhằm phân bổ vốn của nhà đầu tư phù hợp với mục tiêu đầu tư, lợi nhuận kỳ vọng và mức chấp nhận rủi ro của từng khách hàng. 

 

Tin tức & Sự kiện