Những gì chúng tôi làm

UNICAP cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài dựa trên các thỏa thuận hợp tác tiêu chuẩn quốc tế. Các danh mục được thiết kế nhằm phân bổ vốn của nhà đầu tư phù hợp với mục tiêu đầu tư, lợi nhuận kỳ vọng và mức chấp nhận rủi ro của từng khách hàng. 

 

CHIẾN LƯỢC

Nhà đầu tư của chúng tôi luôn là trung tâm kinh doanh của chúng tôi

Người tài năng là tài nguyên quý giá nhất của chúng tôi

Tạo ra giá trị cho các nhà đầu tư của chúng tôi là mục tiêu của chúng tôi

Quản lý rủi ro hiệu quả và minh bạch là nguyên tắc hướng dẫn của chúng tôi